Trang chủ » Tin văn và...

THƯ NGỎ GỬI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

Vũ Ngọc Tiến
Thứ sáu ngày 7 tháng 1 năm 2022 9:08 AM

TNc: Ở một hội nghề nghiệp việc gia nhập hay thôi sinh hoạt là một chuyện bình thường. Việc nhà văn Vũ Ngọc Tiến từ chối vào Hội vì tuổi đã cao là ý nguyện của ông. Qua việc này thấy hơn 20 năm ông làm đơn mà qua mấy khóa BCH không xem xét. Và cũng thấy BCH khóa 10 chú ý đến văn tài trong hàng trăm đơn xin vào Hội và lưu trữ của Hội chu đáo. Phải chăng cần rà soát lại danh sách xin vào Hội lưu cữu để trúng hơn khi kết nạp.

Kính gửi: Nhà thơ, họa sĩ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
Đồng kính gửi: Ban chấp hành Hội nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ khóa X (2020- 2025)
Với tất cả lòng quý trọng và xúc đông, tôi xin gửi đến các anh chị lời cảm ơn chân thành vì đã quan tâm xét kết nạp, ra quyết định công nhận tôi là hội viên mới của quý Hội. Nhìn vào danh sách hội viên mới lần này, thêm một lần nữa tôi cảm nhận được quyết tâm đổi mới Hội toàn diện, triệt để về các mặt của ông Chủ tịch, Ban chấp hành khóa X và tôi nhiệt thành ủng hộ. Tuy nhiên, tận đáy lòng tôi xin từ chối, nhường vinh dự hội viên mới này cho một bạn viết trẻ vì những lý do sau:
Năm 1996, được bạn bè động viên khuyến khích tôi đã viết đơn xin vào Hội với lời giới thiệu của hai anh Nguyễn Phan Hách và Vũ Duy Thông. Lúc đó, sức viết của tôi còn sung mãn, nay tôi đã sang tuổi 76, quỹ thời gian và sức viết không còn nhiều nữa; hai người bạn thân giới thiệu tôi vào Hội cũng đã thành người thiên cổ. Nếu tôi vẫn ngồi vào ghế hội viên sẽ ít có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội, chẳng có thêm cống hiến gì mới và đáng kể cho văn học nước nhà, lại vô tình chiếm chỗ của các cây bút trẻ tài năng là điều không nên. Mong rằng từ nay về sau, các anh chị trong Ban chấp hành hàng năm lưu tâm tìm kiếm, phát hiện thật nhiều tài năng trẻ, ưu tiên kết nạp những người ở độ tuôi 30- 50 vì họ mới là tương lai của văn học nước nhà. Về phần tôi, dù không là hội viên nhưng nếu Trời cho còn sức khỏe vẫn sẽ đi và viết, luôn tin tưởng và nhiệt thành ủng hộ ông Chủ tịch cùng Ban chấp hành khóa X tiến hành công cuộc đổi mới đang đi vào cuộc sống cả chiều sâu và bề rộng.
Một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn, khẳng định sự tin tưởng, ủng hộ đổi mới và chúc các anh chi thành công!
Chúc Ban chấp hành và toàn thể hội viên hội nhà văn Việt Nam sang năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe, dồi dào sáng tạo, an lành hạnh phúc!
Tp Hồ Chí Minh ngày 05/01/2022
Vũ Ngọc Tiến