Trang trannhuong.com xin chia buồn cùng gia đình. Cầu cho anh linh nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm thanh thản ra đi.

@
Nguyễn Trường

NGƯỜI TÀI HOA VÀ NHỮNG "MẬT MÃ THƠ" ĐÃ RA ĐI
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm từ trần hồi 8h15 ngày 14/01/2022, nhằm ngày 12 tháng chạp năm Tân sửu, thọ 82 tuổi.
Trước khi đi xa nhà thơ đã kịp in tuyển tập "Trường ca Văn đàn bi tráng& Thơ chọn lọc"; đó là những bài thơ hay nhất được tuyển ra từ 10 tập thơ đã xuất bản. Cách đây mấy ngày Nguyễn Vũ Tiềm đã xuất bản tiểu thuyết Người tài hoa khờ dại, lấy nguyên mẫu là nhà thơ Thanh Tùng. Sách mới ra đến nỗi tác giả chưa kịp ký tên tặng bạn bè, đã vội ra đi về thế giới người hiền.
Nguyễn Vũ Tiềm vừa là nhà báo, nhà thơ, nhà văn, nhà lý luận phê bình văn học nổi tiếng. Ông sống tử tế, hay giúp đỡ người khác và luôn tìm tòi trong văn học để tự đổi mới mình. Xin nghiêng mình trước nhà thơ tài hoa.