Trang chủ » Tin văn và...

RA MẮT SÁCH "LIÊN VÀ DÒNG CHẢY NGHĨA TÌNH"

TN
Thứ năm ngày 30 tháng 12 năm 2021 5:23 PMTNc: Đây là một cuốn sách ghi chép lại những ngày đội thiện nguyện "Gói tình Shark Liên gửi nghĩa đồng bào" cứu trợ đồng bào Sài Gòn trong ngày đại dịch. Những trang ghi chép sống động và cảm động về những việc tình nghĩa đùm bọc trong lúc khó khăn. Shark Liên và cộng sự đã làm nên một dấu ấn không phai trong lòng những người dân Sài Gòn ngày đại dịch.