Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ

Theo Xuandienhannom
Chủ nhật ngày 24 tháng 10 năm 2021 3:34 PM1. Phật tử đến thăm chùa, thăm Ngài, ai có biếu tiền Ngài đều cho vào mấy cái chum để tiền của chùa chứ không để riêng. Cách đây khoảng hai mươi năm có thôn cùng xã xây chùa lên xin nhà sư tiền để xây; Ngài mở mấy cái chum ra bốc cho mấy bốc, được bao nhiêu lấy bấy nhiêu chứ không đếm.

2. Có một quý thầy kể lại, vào khoảng năm 2008, nhằm đấu tố Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bấy giờ là Xử lý Thường vụ Viện Tăng thống, GHPGVNTN – Chính quyền thông qua các cơ quan truyền thông đã phỏng vấn nhiều nhân vật Phật giáo, khi hỏi Hòa Thượng Phổ Tuệ, Ngài đáp: “Trong Phật giáo có hai dạng Bồ Tát, thuận hạnh và nghịch hạnh. Thuận hạnh thì dễ biết dễ nói. Nghịch hạnh thì bất khả tư nghì, không thể nói được…” - Lời thâm thúy này, quả thực không những là yếu chỉ Phật Giáo mà còn thể hiện toàn diện tinh thần xuất thế của các bậc chân tăng Phật Giáo, để nhập lưu vào dòng sử Việt.

3. Khi Ngài được suy tôn là Đức Pháp Chủ, Ngài quyết từ chối. Các chư tôn đức của Giáo hội kéo về chùa Ngài để ép Ngài, một trong những lý do để ép là cậy nhờ Ngài lo quán xuyến hoàn thành bộ Đại Tạng kinh tiếng Việt. Sau khi từ chối không được, Ngài ra điều kiện là Ngài vẫn ở lại trong ngôi chùa làng chứ không ra ở chùa Quán Sứ, Hà Nội.

4. Về lễ tang, Ngài có để lại khẩu dụ: "Sau khi tôi theo hầu Phật Tổ thì không được tổ chức tang lễ linh đình, nghi lễ hết sức giản đơn, ngắn ngày theo truyền thống đạo Phât và tổ chức tại chùa Viên Minh. Đề nghị không vòng hoa phúng điếu, không tiểu sử dài dòng, không tiêu tốn thời gian và tổn hại công đức của Tăng Ni và Phật tử. Nếu quý vị tưởng nhớ tới tôi thì niệm danh hiệu Phật và tụng thời kinh tại trụ xứ của mình hồi hướng công đức cho thế giới hoà bình, nhân sinh an lạc". (Theo Báo Giác Ngộ)

Sưu tầm