Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

NHÂN GIỖ TƯỚNG TRẦN ĐỘ LẦN THỨ 19 (2002 - 2021)

Đại Định
Thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 2021 2:32 PM


Nhân ngày giỗ cụ Trần Độ, xin trích đăng một đoạn viết về cụ ở chương " Phản tỉnh" sách "NỢ TANG BỒNG". Sách bao gồm nhiều chương mục, thuộc loại sách "Tủ sách gia đình". Tác giả bài viết này họ Tạ, sinh thời có biết cụ Tạ Ngọc Phách do tham gia vào việc viết sách Việt Nam Tạ tộc phả. Do vậy được các cụ Tạ Thái An (Thượng tướng Hoàng Minh Thảo), Tạ Ngọc Phách (Trung tướng Trần Độ) là những người chủ trương viết sách chia sẻ nhiều điều thú vị. Cụ Hoàng Minh Thảo viết lời nói đầu cho bản thảo sách Việt Nam Tạ tộc phả (sau đổi thành Nhớ về tổ tiên họ Tạ Việt Nam). Sách chưa xuất bản, bay giờ chỉ làm tư liệu cho lứa sau viết sách về họ Ta, các bạn đang làm.
...Một thời gian dài ông Trần độ viết nhiều bài để trình bày quan điểm của mình (Một cái nhìn trở lại; Tình hình đất nước và trách nhiệm của đảng; Nhật ký rồng rắn và những lá thư ngắn gửi cho các vip và cũng nhiều lần được mời tham gia các buổi khai hội của các vị lão thành cm - đó các tư liệu để tôi viết về ông trong sách "Nợ tang bồng" ở chương Phản tỉnh ngay sau viết về TrXB và cũng viết về cụ Tô Gĩ, Hoàng Hữu Nhân...). Vì những quan điểm của ông, các VIP gặp ông Trần Độ, sau cuộc gặp, đã ra thông báo rộng rãi trong hệ thống (nên không đóng dấu tuyệt mật hay tối mật). Nội dung chính nêu trong thông báo:
Giấy mời đến ông Trần Độ ghi: Để thông báo ý kiến về những quan điểm của đồng chí Trần Độ.
Ông Trần Độ từ lâu đã có quan điểm khác với quan điểm của Đảng.
Ông Trần Độ cho rằng định hướng xhcn “là thất bại, là ngõ cụt”; kinh tế quốc doanh là chủ đạo “thì chỉ có nghĩa là triệt tiêu hoặc làm suy yếu các thành phần kinh tế khác, nhất là kinh tế tư nhân”; ông bác bỏ sự lãnh đạo của Đảng, cho rằng “sự lãnh đạo của Đảng hiện nay là “đảng trị”, là nguyên nhân gây ra mọi bế tắc và mọi sự xấu xa trong xã hội”; bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng “giữa vai trò độc tôn của chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ đưa tới sự trì trệ về trí tuệ”; bác bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ, nếu còn duy trì thì “nhiều lắm dân chủ chỉ thành đồ rởm”; ông đòi cho tư nhân có quyền ra báo chí và lập nhà xuất bản không cần phải xin phép.
Thông báo cũng nói, với ông Trần Độ, xác định phải có thái độ tôn trọng khi tiếp. Lần lượt các đồng chí Lê Khả Phiêu, Phạm Thế Duyệt đã đến thăm với tư cách cá nhân. Sau các lần thăm như thế, ông Trần Độ lấn tới, cho nên phải gặp chính thức. Thành phần có các đồng chí: Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình, Hữu Thọ, Trần Đình Hoan, PT.
Ông Phạm Thế Duyệt thông báo cho ông Trần Độ 3 điều: Các ý kiến của ông Trần Độ là trái với quan điểm của đảng, không đồng ý tổ chức hội nghị như ông Trần Độ nêu; sai với nghị quyết 25 - tức là đảng viên không được tán phát ý kiến riêng khác của mình; vừa qua các báo đăng tải các bài phê phán quan điểm của ông Trần Độ là đúng với luật báo chí, là đúng với chức năng của báo chí cách mạng (các bài trên báo Nhân Dân, QĐND đầu năm 1998, Phê phán quan điểm sai trái của ông Trần Độ của HĐLLTW tháng 3 năm 1998).
Trong buổi gặp, ông Trần Độ cũng nói, đại ý: Cám ơn đã mời, tưởng các ý kiến của cá nhân không được quan tâm; ghi nhận ý kiến ông Phạm Thế Duyệt thông báo về đề nghị tổ chức hội nghị kiểu hội nghị Diên Hồng (hoặc hội nghị chính trị đặc biệt năm 1964) để bàn tìm đường cứu nước.
Cũng theo thông báo về các ý kiến trao đổi lại:
Ông Nguyễn Đức Bình:
Xem danh sách những người mà ông Trần Độ gửi tài liệu, chứng tỏ ông Trần Độ không có trách nhiệm với đất nước.
Ông PT thì nêu:
Nếu tổ chức hội nghị kiểu hội nghị chính trị, hội nghị bàn tròn như Liên Xô, Ba Lan thì hậu quả là: Mất Liên Xô, mất Ba Lan.
(Lời bình, sao lại mất Liên Xô, mất Ba Lan, mất làm sao được? có chăng là mất mô hình chính trị quản trị quốc gia bấy lâu nay theo đuổi).
Vẫn theo thông báo, trước khi gặp ông Trần Độ, cơ quan chức năng liệt kê các lần ông Trần Độ tiếp các nhà báo, trao đổi điện thoại với các nhà báo nước ngoài.
Nội dung thông báo về việc gặp ông Trần Độ do Chánh văn phòng TW Trần Đình Hoan ký.
Về sau này, các vip đã tìm lý do phi chính trị để khai trừ ông ra khỏi đảng