Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HAI MƯƠI NGÀY NÀY THÁNG BA

Phạm Xuân Trường
Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021 7:44 AM


( Nén nhang mọn thắp cho kỳ tài cố nhà văn Nguyễn huy Thiệp )
Văn đàn nay vắng bóng ông
Một ngôi sao rụng rỗng không bầu trời
Chết mà vẫn sống đấy thôi
Còn bao “ văn vật “ chết rồi chưa chôn
Sống thì lấy bút làm gươm
“ Trước trang giấy tựa pháp trường lặng câm” (1)
Chữ rung như một nốt trầm
Mà gào thét tựa sóng gầm trùng khơi
“ Sang sông “ sáo cũng chết rồi
“ Tướng về hưu “ giữa khóc cười xót thương
Mười năm rời bỏ mái trường
Mười năm hệ luỵ văn chương đoạ đầy
Phật thì nghìn mắt nghìn tay. (2)
Nỡ nào bỏ sót “ thợ cầy “ văn chương...
Tiễn vợ vào cõi vô thường
Ông giờ lần gót khói hương tìm về
Nặng lòng “ Thương nhớ đồng quê “
Mà đành đứt đoạn đam mê nghiệp đời
Hoa gạo như giọt máu tươi
Nhoà trong mưa khóc tiễn người đi xa
Hai mươi ngày này tháng Ba
Kinh kỳ trả một tài hoa về trời
23 g45 21/3/21
(1) mượn ý của cố nhà văn Nguyễn Tuân
(2)tượng Phật trong vườn nhà , nhà văn NHT
P/s Nguyễn huy Thiệp được thưởng Huân chương VHNT của Pháp năm 2008 và Giải thưởng Premino Nomino của Ý năm 2012. Không có giải thưởng Hội nhà văn Việt nam
Những ngày hấp hối Mà trong nhà chỉ có 5 triệu đổng