Trang chủ » Cùng vui

TOANG LÀ CÁI CHẮC

Trương Tuần
Thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2020 4:23 PM
- Không toang mới là lạ !
- Này cụ kia, vừa gặp nhau đã toang là sao ? Có chén rịu à ?
- Làm chó có giọt nào .
- Thế cái gì toang, nói ngay.
- Cụ thấy Hà thành quan nha vào lò cả lũ mà toàn đương kim mới ghê chứ.
- Quả là có thế.
- Tôi sợ long mạch có chuyện, đường sắt trên cao như con thuồng luồng tấn công thì Thần Rồng sao yên được.
- Quả là có thế.
- Lại còn anh VTV suốt ngày "hầm xương" Hà Nội.
- Sao lại hầm xương Hà Nội ?
- Cụ có nghe quảng cáo phở Cung đình không đã ?
- Vưỡn nghe hàng ngày,
- Cụ thấy bài hát Hà Nội ơi hay thế, giờ họ biến báo: HÀ NỘI ƠI NHỚ VỊ PHỞ NGON CUNG ĐÌNH, TA NHỚ VỊ THANH VỚI NƯỚC HẦM XƯƠNG. Đấy Hà Nội cứ hầm xương suốt ngày thì không toang mới là lạ.
- Cụ chỉ được cái suy diễn, diễn biến .
- Thì VƯỠN..