Trang chủ » Cùng vui

CON QUAN...

Theo TTO
Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2021 9:30 AM


TTO - Thuở xưa ở huyện nọ, một hôm dân tình xôn xao vì con trai của quan huyện được bổ nhiệm làm quan to. Cậu trẻ này cứ mỗi năm được nhảy phóc lên một ghế, cao ơi là cao.Dân tình lời ra tiếng vào nhưng rồi bảo nhau thôi nói làm gì, cứ lo phận "con sãi ở chùa" đi, có trách về trách cha mẹ không làm quan to đi. Nhưng có mấy người "uống thuốc liều" cứ đòi lên huyện đường đánh trống kêu, dân huyện bảo thôi nhưng họ không chịu mà cứ đQuan huyện sai đám sai nha ra trả lời, rằng con trai quan huyện có tài cao thì phải được làm to chứ. Chẳng lẽ con quan không được làm quan to à?

Mấy người hỏi mấy khái niệm tài cao đó trừu tượng lắm, cha con cùng làm quan to một chỗ có sai không? Đám sai nha nhất quyết nói không có, tất cả đều làm đúng quy trình.

Bãi chầu. Tất cả họ ra về.

Thế là dân huyện xì xào nói "thấy chưa, đã bảo đừng đi rồi". Mấy người đi về vẫn còn bực, bảo cậu trẻ đó tài cao gì chứ, là đồng môn của con họ nên họ hiểu cả mà. Cậu trẻ chỉ được huyện cho lên kinh dùi mài kinh sử là hơn thôi (dám không cho à!), chứ con họ thật sự tài cao hơn.

Dân tình cười, bảo: "Mấy người ngây thơ quá đi. Ơ hay, con mấy người tài cao à? Tài cao có bằng tao cài không?".

Ai nấy đều tiu nghỉu.