Trang chủ » Cùng vui

NHẤT THẾ GIỚI

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2020 2:10 PM- Cha bố chúng nó chứ, nó toàn vu cáo, bôi nhọ...
- Gì thế cụ ? Sau virus Vũ Hán mới gặp nhau mà cụ không vui, Cụ chửi đứa nào đấy ?
- Tôi chửi bọn thù địch, thoái hóa biến chất.
- Vì sao ?
- Thì chúng nó cứ nói công cuộc giáo dục, đào tạo của ta kém nhất thế giới.
- Cũng có khâu kém, mình phải nhìn thẳng vào sự thật.
- Kém là kém thế nào, cụ lại a dua với bọn ấy. Cụ thấy không cán bộ của ta toàn tài làm việc gì cũng giỏi. đang ở lĩnh vực này nhảy sang lĩnh vực khác vẫn làm ngon ơ, cần gì phải đào tạo chuyên ngành cho mệt.
- Quả là có thế, toàn năng, giỏi nhất thế giới cụ ạ.
- Thì VƯỠN...