Trang chủ » Cùng vui

LUẬT TRỜI

Trương Tuần
Thứ tư ngày 10 tháng 3 năm 2021 8:59 AM- Kính cụ, từ năm con Chuột đến giờ mới gặp nhau. Chẳng hay cụ có gì vui không ?
- Vui cái cóc khô gì !
- Ấy chết sao cụ lại tiêu cực thế ?
- Mất hết lòng tin rồi thì tích cực cái cóc khô gì !
- Sao vậy, đầu xuân cụ chia sẻ cho vơi nỗi lòng.
- Thì cụ cứ nhìn xem toàn bọn tay nhúng chàm, cường hào ác bá, tham ngập miệng...
- Bọn nào thế cụ ?
- Tôi chả nói, cụ nhìn thì biết !
- Thế còn chỗ nào tin được không ?
- Tôi chỉ còn tin vào luật QUẢ BÁO, LUẬT TRỜI sẽ linh ứng.
- Cụ chỉ được cái nói đúng...
- Thì VƯỠN...