Trang chủ » Tin văn và...

DANH SÁCH HỌC VIÊN TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU

TL nhà trường ND
Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 2:45 PM
KỈ NIỆM 40 NĂM TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU (1979 - 2019)

DANH SÁCH HỌC VIÊN

 

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA I (1979 – 1982)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Phạm Vương Túc

Vương Anh

2/9/1944

Thanh Hóa

2

Bùi Công Bính

 

1/1/1937

Thái Bình

3

Lê Văn Sen

Anh Chi

20/8/1947

Thanh Hóa

4

Ngô Thị Kim Cúc

 

17/4/1951

Quảng Nam

5

Lâm Thị Mỹ Dạ

 

18/9/1949

Quảng Bình

6

Ngô Viết Dinh

 

5/3/1940

Hà Tây

7

Phạm Trung Đỉnh

Trung Trung Đỉnh

20/8/1949

Hải Phòng

8

Nguyễn Xuân Đức

Xuân Đức

4/1/1947

Quảng Trị

9

Nguyễn Đức Vụ

Vũ Đức Nguyên

17/10/1945

Ninh Bình

10

Nguyễn Hoa

Hồng Kỳ

12/2/1947

Nam Hà

11

Phạm Hoa

 

20/1/1952

Thanh Hóa

12

Đỗ Thị Hòa

Đỗ Thị Hiền Hòa

27/5/1950

Hải Hưng

13

Ngô Xuân Hội

 

20/4/1953

Nghệ An

14

Nguyễn Trí Huân

 

20/9/1947

Hà Nội

15

Lê Xuân Khoa

 

10/1940

Hà Tĩnh

16

Bùi Đình Kính

Đình Kính

10/4/1945

Hà Tĩnh

17

Chu Văn Lai

Chu Lai

5/2/1946

Hải Hưng

18

Võ Mạnh Lập

 

1/1/1938

Quảng Trị

19

Nguyễn Tùng Linh

Tùng Linh

2/3/1946

Hải Phòng

20

Mã A Lềnh

 

10/3/1943

Lào Cai

21

Thái Bá Lợi

 

8/4/1945

Nghệ An

22

Lê Xuân Mai

 

6/1/1945

Vĩnh Phú

23

Nguyễn Đức Mậu

 

14/1/1948

Nam Hà

24

Phạm Thị Tuyết Bông

Lê Thị Mây

12/1/1949

Quảng Bình

25

Phan Tân Minh

Chinh Văn

16/4/1945

Quảng Nam

26

Nguyễn Ngọc Mộc

 

24/3/1944

Nam Hà

27

Ma Trường Nguyên

 

17/5/1944

Bắc Thái

28

Dương Duy Ngữ

 

10/7/1943

Hà Tây

29

Trần Nhương

 

17/12/1942

Vĩnh Phú

30

Nguyễn Minh Nghiệp

Trúc Phương

12/1/1951

Cửu Long

31

Cao Duy Thảo

 

1/1/1943

Bình Định

32

Đào Thắng

 

10/8/1946

Nam Ninh

33

Nguyễn Hữu Thỉnh

Vũ Hữu

15/2/1942

Vĩnh Phú

34

Nguyễn Hoàng Thu

 

10/2/1947

Phú Khánh

35

Khuất Quang Thụy

 

12/1/1950

Hà Tây

36

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

 

5/1/1950

Nam Định

37

Trần Anh Trang

 

16/8/1946

Hà Bắc

38

Phạm Đình Trọng

 

10/8/1944

Hải Hưng

39

Nguyễn Khắc Trường

Thao Trường

6/7/1946

Bắc Thái

40

Lê Văn Vọng

 

1/1/1947

Thanh Hóa

41

Vũ Văn Hào

Hào Vũ

20/9/1950

Hải Phòng

42

Thái Vượng

 

5/8/1942

Vĩnh Phú

 43  NGUYỄN TRỌNG TẠO    1947  NGHỆ AN
 44  NGUYỄN THỤY KHA      Hải Phòng
TNc: Trong 44 học viên khóa 1 đã có 5 học viên đi xa. Đó là các nhà văn THÁI VƯỢNG, BÙI CÔNG BÍNH, DƯƠNG DUY NGỮ, VŨ ĐỨC NGUYÊN, NGUYỄN TRỌNG TẠO.


DANH SÁCH HỌC VIÊN

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA II (1982 – 1985)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Phạm Đức Ban

Đức Ban

10/1/1949

Hà Tĩnh

2

Phùng Khắc Bắc

 

17/1/1944

Hà Nội

3

Hà Đình Cẩn

 

21/3/1945

Vĩnh Phú

4

Đỗ Bảo Châu

 

12/1/1946

Hà Nội

5

Đinh Văn Chinh

Văn Chinh

3/2/1948

Thái Bình

6

Phạm Ngọc Chiểu

 

29/10/1945

Hà Nam Ninh

7

Nguyễn Kim Chuông

 

9/9/1945

Hải Phòng

8

Nguyễn Văn Chương

 

2/12/1945

Hà Sơn Bình

9

Trần Dũng

 

12/2/1949

Nam Định

10

Trần Hiệp

 

30/5/1958

Hà Nội

11

Phạm Thị Sông Hồng

 

21/4/1946

Nghĩa Bình

12

Pờ Sảo Mìn

 

10/10/1946

Lào Cai

13

Lê Đức Nam

Lê Hoài Nam

12/9/1953

Nam Hà

14

Đỗ Minh Phong

Đặng Ái

15/10/1948

Thanh Hóa

15

Trần Quang Quý

 

2/1/1955

Vĩnh Phú

16

Hứa Vĩnh Sước

Y Phương

21/12/1948

Cao Bằng

17

Trần Thị Nhật Tân

 

5/9/1944

Nam Hà

18

Đinh Quang Thanh

Đinh Thành Nam

10/9/1952

Vĩnh Phú

19

Nguyễn Kim Thành

Thanh Kim

8/12/1948

Hà Nội

20

Phạm Thị Minh Thư

 

5/3/1956

Nghệ An

21

Trần Quốc Thực

 

6/8/1948

Nam Hà

22

Nguyễn Quang Tính

 

10/6/1952

Hà Nội

23

Nguyễn Trác

 

20/10/1945

Hải Hưng

24

Trần Văn Tự

Trần Tự

1/5/1939

Hải Phòng

25

Hoàng Phương Nhâm

 

10/2/1958

Nam Hà

26

Nguyễn Lập Em

     

DANH SÁCH HỌC VIÊN

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA III (1986 – 1989)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Đỗ Văn Nhâm

 

1952

Hà Nam Ninh

2

Nguyễn Hữu Các

 

1950

Nghệ Tĩnh

3

Nguyễn Văn Đệ

 

1957

Thanh Hóa

4

Trương Vĩnh Tuấn

 

1948

Vĩnh Phú

5

Nguyễn Tiến Dũng

 

1957

Bình Trị Thiên

6

Lưu Ngọc Chiến

 

1947

Hà Nội

7

Lê Xuân Giang

 

1947

Thanh Hóa

8

Hồ Hồng Trâm

 

1949

Nghệ Tĩnh

9

Nguyễn Quốc Trung

 

1956

Nghệ Tĩnh

10

Nguyễn Thái Sơn

 

1956

Nghệ Tĩnh

11

Hoàng Dương Quý

Hoàng Quảng Uyên

1948

Cao Bằng

12

Hoàng Ấu Phương

Bảo Ninh

1952

Bình Trị Thiên

13

Hồ Trung Tú

 

1960

Quảng Nam Đà Nẵng

14

Đặng Vương Hưng

 

1958

Hải Hưng

15

Đặng Thị Vân Khanh

 

1961

Gò Công

16

Vũ Xuân Hương

 

1956

Thanh Hóa

17

Dương Kiều Minh

Kiều Minh

1960

Hà Nội

18

Trương Văn Ngọc

 

1950

Quảng Nam Đà Nẵng

19

Đoàn Thị Ký

 

1950

Hà Bắc

20

Nguyễn Thái Nguyên

 

1962

Minh Hải

21

Nguyễn Khắc Thạch

 

1948

Nghệ Tĩnh

22

Phạm Văn Đức

Phạm Đức

1945

Hải Hưng

DANH SÁCH HỌC VIÊN

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA IV (1989 – 1992)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Tạ Viết Đãng

Tạ Duy Anh

7/8/1960

Hà Tây

2

Vũ Hữu Sự

 

18/4/1956

Thái Bình

3

Phạ Thị Xuân Ban

Y Ban

1/7/1961

Ninh Bình

4

Mai Ngọc Tuyền

 

24/9/1961

Nam Hà

5

Hoàng Tố Mai

 

10/7/1972

Hà Nội

6

Nguyễn Văn Thịnh

 

24/6/1959

Nam Hà

7

Trần Lê Tuấn

 

13/6/1964

Bình Định

8

Nguyễn Hữu Đàm

 

12/6/1953

Hà Tĩnh

9

Đỗ Thị Thu Hiên

 

25/5/1969

Vĩnh Phú

10

Võ Xuân Hà

 

20/4/1959

Huế

11

Bùi Đức Khiêm

 

25/12/1951

Hòa Bình

12

Nguyễn Quốc Trí

 

11/7/1955

Tuyên Quang

13

Nguyễn Cao Sơn

Cao Duy Sơn

28/4/1956

Cao Bằng

14

Khuất Biên Hòa

 

20/6/1948

Hà Tây

15

Tạ Quang Bảo

Tạ Bảo

20/9/1954

Hà Tây

16

Nguyễn Thị Dương

Thùy Dương

2/1/1960

Hải Hưng

17

Trịnh Bích Ngân

 

19/6/1960

Minh Hải

18

Đàm Thị Ngọc

Quỳnh Ngọc

14/7/1967

Nghệ An

19

Lương Minh Dũng

 

27/8/1963

Hà Nội

20

Nguyễn Thành Phong

 

1/1/1960

Thái Bình

21

Đỗ Văn Tri

 

1943

Hà Tây

22

Đoàn Thị Lam Luyến

 

14/6/1953

Hải Hưng

23

Vũ Hiển

 

5/12/1950

Hải Phòng

24

Nguyễn Lương Ngọc

 

4//1958

Hà Tây

25

Dương Văn Thuấn

Dương Thuấn

7/7/1957

Cao Bằng

26

Nguyễn Minh Thông

 

12/4/1963

Nghệ An

27

Nguyễn Bình Phương

 

29/12/1966

Bắc Thái

28

Phạm Quang Khải

Phạm Khải

20/3/1968

Hà Nội

29

Đỗ Hữu Lời

Đỗ Hoàng

1/10/1952

Quảng Bình

30

Cao Tất Tịnh

 

1/10/1954

Quảng Trị

31

Lê Mạnh Tuấn

 

21/2/1956

Hải Hưng

32

Nguyễn Thị Thu Hương

 

19/3/1967

Hà Nội

33

Vũ Hữu Trường Điền

 

20/6/1971

Hải Hưng


DANH SÁCH HỌC VIÊN

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA V (1992 – 1996)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Lê Thị Hồng Nga

Dạ Ngân

1952

Hậu Giang

2

Nguyễn Phúc Thành

 

6/1965

Hà Nội

3

Nguyễn Xuân Trường

 

4/1959

Thanh Hóa

4

Nguyễn Thị Hằng

 

12/1957

Hà Nội

5

Vũ Như Trừ

Vũ Đảm

10/1966

Thái Bình

6

Nguyễn Thị Hiền

 

10/1957

Thái Bình

7

Hoàng Gia Minh

 

3/1970

Hưng Yên

8

Lê Văn Công

 

9/1958

Hà Tĩnh

9

Đặng Thị Thanh Hương

 

11/1966

Yên Bái

10

Nguyễn Ngọc Phú

 

3/1959

Hà Tĩnh

11

Lê Thu Thùy

 

5/1973

Quảng Nam

12

Lương Ngọc An

 

11/1965

Hà Nội

13

Bùi Thị Hạnh

 

3/1966

Hà Tây

14

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

7/1974

Hưng Yên

15

Nguyễn Tiến Quyết

 

10/1974

Hà Tây

16

Nguyễn Thị Hòa Bình

 

5/1975

Thái Bình

17

Đinh Quế Lan

 

8/1959

Ninh Bình

18

Đào Thị Phong Lan

 

3/1959

Thanh Hóa

19

Trần Quang Hải

 

3/1975

Ninh Bình

20

Chu Thị Thơm

 

1/1962

Hà Tây

21

Ngô Thị Thu Ngân

 

11/1975

Thái Bình

22

Vũ Thị Thu Huế

 

3/1975

Thái Bình
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA VI (2002)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Phạm Kim Anh

 

27/11/1978

Hà Nội

2

Dương Thị Ngọc Bích

 

05/8/1981

Thanh Hóa

3

Đoàn Thanh Bình

 

11/11/1967

Ninh Thuận

4

Vũ Thị Kim Chi

 

0/1/1970

Lạng Sơn

5

Nguyễn Lê Chung

 

15/5/1980

Hà Nội

6

Lý Hùng Dũng

 

19/5/1966

Lạng Sơn

7

Nguyễn Trần Dũng

 

27/11/1981

Hà Nội

8

Phạm Thị Duyên

 

2/11/1979

Ninh Bình

9

Đào Bá Đoàn

 

4/3/1971

Hải Dương

10

Nguyễn Minh Giang

 

26/5/1981

Thái Nguyên

11

Dương Quốc Hải

 

3/8/1964

Bắc Kạn

12

Nguyễn Thị Bích Hạnh

 

31/8/1980

Nam Định

13

Lê Thu Hiền

 

6/9/1981

Hưng Yên

14

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

14/3/1976

Hòa Bình

15

Khiếu Thị Hoài

 

22/2/1979

Thái Bình

16

Tống Lam Hồng

 

6/5/1977

Nam Định

17

Nguyễn Vinh Huỳnh

 

20/3/1971

Hà Nội

18

Đinh Thị Thu Hương

 

19/4/1981

Nam Định

19

Trần Thị Kim

 

4/3/1981

Nghệ An

20

Phùng Văn Khai

 

1/10/1973

Hà Nội

21

Trần Thị Ngọc Lan

 

12/7/1979

Thanh Hóa

22

Lê Cẩm Lê

 

23/7/1981

Hà Tĩnh

23

Ngô Hồng Nga

 

14/12/1975

Hà Nội

24

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 

22/1/1969

Hà Nội

25

Bùi Thị Tuyết Nhung

 

22/10/1978

Nam Định

26

Nguyễn Văn Ninh

 

2/9/1973

Thanh Hóa

27

Nguyễn Thị Minh Thi

 

7/8/1981

Hà Tây

28

Vũ Thị Thiệu

 

1/2/1965

Quảng Ninh

29

Kha Thị Thường

 

2/4/1979

Nghệ An

30

Nguyễn Thị Kim Uyên

 

1/12/1972

Phú Thọ


DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG VIẾT VĂN NGUYỄN DU KHÓA VII (2002 - 2006)

Số TT

Họ và tên

Bút danh

Năm sinh

Nơi sinh

1

Cao Thị Vân Anh

 

6/1/1984

Ba Vì

2

Nguyễn Thị Cẩm

 

13/4/1983

Tuyên Quang

3

Nguyễn Thị Dịu

 

12/2/1984

Hà Nội

4

Phạm Hương Giang

 

19/5/1984

Vĩnh Phúc

5

Nguyễn Lan Hương

 

4/11/1979

Hà Nội

6

Tạ Bá Hương

 

9/4/1977

Tuyên Quang

7

Nguyễn Thị Hồng Hà

 

12/11/1979

Nghệ An

8

Nguyễn Thế Hùng

 

16/1/1972

Hà Tĩnh

9

Nguyễn Thu Hiền

 

9/3/1983

Hà Nội

10

Phạm Ngọc Huệ

 

10/6/1983

Vĩnh Phúc

11

Phạm Thị Ngọc Lương

 

13/11/1981

Hải Phòng

12

Bùi Thị Thu Lê

 

17/12/1984

Hà Tây

13

Nguyễn Thanh Loan

 

10/9/1984

Hà Tây

14

Bùi Thị Thúy Mơ

 

11/10/1983

Ninh Bình

15

Lê Thị Nguyệt Minh

 

28/3/1984

Hà Nam Ninh

16

Lưu Thị Nga

 

25/7/1982

Thanh Hóa

17

Phạm Thị Nhài

 

28/2/1982

Ninh Bình

18

Nguyễn Thị Thùy Ninh

 

19/4/1985

Hà Nam Ninh

19

Bùi Thị Thu Phương

 

14/9/1983

Thái Nguyên

20

Nguyễn Lan Phương

 

7/11/1984

Hà Nội

21

Bùi Văn Phúc

 

10/9/1954

Nam Hà

22

Nguyễn Văn Quân

 

15/12/1981

Hà Tĩnh

23

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

6/8/1984

Nam Định

24

Nguyễn Chiến Thắng

 

20/9/1982

Hà Nội

25

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

20/7/1982

Bắc Ninh

26

Nguyễn Thị Thúy

 

17/5/982

Thanh Hóa

27

Võ Thị Thúy

 

2/7/1983

Nghệ An

28

Đỗ Viết Thụy

 

12/10/1969

Hà Tây

29

Trương Thị Thuận

 

17/7/1983

Hải Phòng

30

Nguyễn Giáng Tiên

 

8/12/1984

Thanh Hóa

31

Nguyễn Văn Toàn

 

19/9/1960

Quảng Ngãi

32

Nguyễn Thị Trang

 

20/9/1982

Thanh Hóa

33

Từ Nữ Triệu Vương

 

30/4/1980

Hà Nội

34

Đặng Thị Hải Yến

 

26/3/1983

Vĩnh Phúc
DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 8


Tạ Đức

An

10/9/1984

Bắc Giang

 

Đỗ Huyền

Anh

10/4/1988

Hải D­ương

 

Nguyễn Thái

Anh

5/10/1988

Nghệ An

 

Lê Văn

Bảo

20/10/1987

Thanh Hoá

 

Vũ Thị

Biên

6/5/1988

Hải Dương

 

Đinh Thị Thanh

Bình

20/10/1987

Hà Tây

 

Cao Thị Hồng

Cảnh

6/8/1988

Phú Thọ

 

Lê Cẩm Vân

Chi

6/8/1988

Sơn La

 

Đặng Thị Lan

Chinh

13/06/1988

Nam Định

 

Trần Đức

C­ường

19/09/1977

Hư­ng Yên

 

Đàm Thị Thuỳ

Dư­ơng

26/10/1988

Đăk Lắk

 

Nguyễn Ngọc

Hải

30/04/1986

Thanh Hoá

 

Trần Hoàng

Hoàng

10/2/1988

Nghệ An

 

Lê Thị

Huệ

18/06/1988

Hư­ng Yên

 

Phạm Văn

Khoa

14/11/1984

Nam Định

 

Hà Thị Bích

Lệ

8/12/1988

Phú Thọ

 

Nguyễn Thị Tố

Loan

2/7/1987

Thanh Hoá

 

Trần Văn

L­ơng

18/8/1986

Hà Tây

 

Hoàng

Nghĩa

2/12/1986

Nghệ An

 

Lê Thị

Ngọc

3/4/1985

Hà Tây

 

Nguyễn Thị

Nguyệt

2/4/1982

Hà Nam

 

Nguyễn Thị

Nết

11/1/1988

Hà Nội

 

Nguyễn Thị Khiêm

Nhu

1/1/1987

Đắc Lắc

 

L­ương Thị Trang

Nhung

12/11/1987

Hải Phòng

 

Đỗ Thị Lệ

Quyên

28/02/1988

Bắc Ninh

 

Nguyễn Anh

Thế

13/10/1988

Bắc Giang

 

Trần Thị Cẩm

Thơ

16/01/1987

Hà Tĩnh

 

Hoàng Văn

Thuấn

10/11/1985

Nghệ An

 

Nguyễn Thị Huyền

Trang

24/03/1988

Bắc Giang

 

Vũ Thị Huyền

Trang

2/7/1987

Phú Thọ

 

Nguyễn Vũ Hương

Trà

15/01/1990

Hà Nội

 

Nguyễn Huy

Tuấn

12/1/1986

Hà Tây

 

Trần Thị

T­ơi

14/03/1986

Lạng Sơn

 

Vũ Thị

Vân

18/04/1981

Nam Định

 

Nguyễn Thị Hoa

Xuân

18/09/1982

Thanh Hoá

 

Bùi Kim

Yến

6/6/1988

Hà Tây

 

Vũ Thuý

Vân

28/05/1986

Ninh Bình

 DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 9

Tạ Đức

An

10/9/1984

Bắc Giang

 

Đỗ Huyền

Anh

10/4/1988

Hải D­ương

 

Nguyễn Thái

Anh

5/10/1988

Nghệ An

 

Lê Văn

Bảo

20/10/1987

Thanh Hoá

 

Vũ Thị

Biên

6/5/1988

Hải Dương

 

Đinh Thị Thanh

Bình

20/10/1987

Hà Tây

 

Cao Thị Hồng

Cảnh

6/8/1988

Phú Thọ

 

Lê Cẩm Vân

Chi

6/8/1988

Sơn La

 

Đặng Thị Lan

Chinh

13/06/1988

Nam Định

 

Trần Đức

C­ường

19/09/1977

Hư­ng Yên

 

Đàm Thị Thuỳ

Dư­ơng

26/10/1988

Đăk Lắk

 

Nguyễn Ngọc

Hải

30/04/1986

Thanh Hoá

 

Trần Hoàng

Hoàng

10/2/1988

Nghệ An

 

Lê Thị

Huệ

18/06/1988

Hư­ng Yên

 

Phạm Văn

Khoa

14/11/1984

Nam Định

 

Hà Thị Bích

Lệ

8/12/1988

Phú Thọ

 

Nguyễn Thị Tố

Loan

2/7/1987

Thanh Hoá

 

Trần Văn

L­ơng

18/8/1986

Hà Tây

 

Hoàng

Nghĩa

2/12/1986

Nghệ An

 

Lê Thị

Ngọc

3/4/1985

Hà Tây

 

Nguyễn Thị

Nguyệt

2/4/1982

Hà Nam

 

Nguyễn Thị

Nết

11/1/1988

Hà Nội

 

Nguyễn Thị Khiêm

Nhu

1/1/1987

Đắc Lắc

 

L­ương Thị Trang

Nhung

12/11/1987

Hải Phòng

 

Đỗ Thị Lệ

Quyên

28/02/1988

Bắc Ninh

 

Nguyễn Anh

Thế

13/10/1988

Bắc Giang

 

Trần Thị Cẩm

Thơ

16/01/1987

Hà Tĩnh

 

Hoàng Văn

Thuấn

10/11/1985

Nghệ An

 

Nguyễn Thị Huyền

Trang

24/03/1988

Bắc Giang

 

Vũ Thị Huyền

Trang

2/7/1987

Phú Thọ

 

Nguyễn Vũ Hương

Trà

15/01/1990

Hà Nội

 

Nguyễn Huy

Tuấn

12/1/1986

Hà Tây

 

Trần Thị

T­ơi

14/03/1986

Lạng Sơn

 

Vũ Thị

Vân

18/04/1981

Nam Định

 

Nguyễn Thị Hoa

Xuân

18/09/1982

Thanh Hoá

 

Bùi Kim

Yến

6/6/1988

Hà Tây

 

Vũ Thuý

Vân

28/05/1986

Ninh Bình

 

pasting

Tạ Đức

An

10/9/1984

Bắc Giang

 

Đỗ Huyền

Anh

10/4/1988

Hải D­ương

 

Nguyễn Thái

Anh

5/10/1988

Nghệ An

 

Lê Văn

Bảo

20/10/1987

Thanh Hoá

 

Vũ Thị

Biên

6/5/1988

Hải Dương

 

Đinh Thị Thanh

Bình

20/10/1987

Hà Tây

 

Cao Thị Hồng

Cảnh

6/8/1988

Phú Thọ

 

Lê Cẩm Vân

Chi

6/8/1988

Sơn La

 

Đặng Thị Lan

Chinh

13/06/1988

Nam Định

 

Trần Đức

C­ường

19/09/1977

Hư­ng Yên

 

Đàm Thị Thuỳ

Dư­ơng

26/10/1988

Đăk Lắk

 

Nguyễn Ngọc

Hải

30/04/1986

Thanh Hoá

 

Trần Hoàng

Hoàng

10/2/1988

Nghệ An

 

Lê Thị

Huệ

18/06/1988

Hư­ng Yên

 

Phạm Văn

Khoa

14/11/1984

Nam Định

 

Hà Thị Bích

Lệ

8/12/1988

Phú Thọ

 

Nguyễn Thị Tố

Loan

2/7/1987

Thanh Hoá

 

Trần Văn

L­ơng

18/8/1986

Hà Tây

 

Hoàng

Nghĩa

2/12/1986

Nghệ An

 

Lê Thị

Ngọc

3/4/1985

Hà Tây

 

Nguyễn Thị

Nguyệt

2/4/1982

Hà Nam

 

Nguyễn Thị

Nết

11/1/1988

Hà Nội

 

Nguyễn Thị Khiêm

Nhu

1/1/1987

Đắc Lắc

 

L­ương Thị Trang

Nhung

12/11/1987

Hải Phòng

 

Đỗ Thị Lệ

Quyên

28/02/1988

Bắc Ninh

 

Nguyễn Anh

Thế

13/10/1988

Bắc Giang

 

Trần Thị Cẩm

Thơ

16/01/1987

Hà Tĩnh

 

Hoàng Văn

Thuấn

10/11/1985

Nghệ An

 

Nguyễn Thị Huyền

Trang

24/03/1988

Bắc Giang

 

Vũ Thị Huyền

Trang

2/7/1987

Phú Thọ

 

Nguyễn Vũ Hương

Trà

15/01/1990

Hà Nội

 

Nguyễn Huy

Tuấn

12/1/1986

Hà Tây

 

Trần Thị

T­ơi

14/03/1986

Lạng Sơn

 

Vũ Thị

Vân

18/04/1981

Nam Định

 

Nguyễn Thị Hoa

Xuân

18/09/1982

Thanh Hoá

 

Bùi Kim

Yến

6/6/1988

Hà Tây

 

Vũ Thuý

Vân

28/05/1986

Ninh Bình