Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TAN ĐÀN VÀ HAI BÀI THƠ KHÁC

Đoàn Thị Lam Luyến
Thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019 1:21 PM

    Kết quả hình ảnh cho nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến


(Chia sẻ cùng gia đình 39 nạn nhân thiệt mạng tại Anh quốc ngày 23/10/2019)

Bị đối xử như cá -

Ba - mươi - chín con người

Cấp đông trong xe lạnh

Không thể không lìa đời.

Sinh mệnh là bất diệt

Chỉ “tạm đi” đấy thôi

Có lẽ các Giác Giả*

Đã đón họ về Trời!

Mưu tính được đổi đời

Là người, ai chẳng thế

Tìm nơi Miền Đất hứa

Là người, ai chẳng mong?

Nhưng làm người là khổ

Mấy ai được thong dong

Càng quyền cao, chức trọng

Càng lắm chuyện rối lòng?

Nếu biết tìm đến Chúa

Trí huệ được khai hoa

Nếu biết tìm đến Phật

Tâm - thân được an hòa.

Xin gửi lời chia sẻ

Đến bậc làm mẹ cha:

Hãy lau khô nước mắt

Tìm lỗi bên trong ta!

Xin gửi lời chia sẻ

Đến cháu con quê nhà:

Cha mẹ mình mạo hiểm

Là muốn con vươn xa.

Xin gửi lời chia sẻ

Đến người làm vua, quan:

Đất lành thì chim đậu

Đất dữ, ắt tan đàn!

Hà Nội, 28/10/2019

_______________________

· Giác Giả: Đức Phật

MẤT 

Khi ta mất dép

Có mất gì đâu

Chân trần đá sỏi

Chẳng làm ta đau.

Khi ta mất nón

Có mất gì đâu

Ngự trên cái cổ

Vẫn nguyên cái đầu.

Khi ta mất ví

Có mất gì đâu

Mất vài bữa thịt

Trong ngàn bữa rau.

Khi ta mất ghế

Có mất gì đâu

Là PHÚC hay HỌA

Còn chờ mai sau!

Hà Nội, 11/07/2011


MỆNH QUAN

Cả đời quen làm lính

Cuối đời thích làm quan

Khoai sắn đã thành nếp

Đột nhiên: Miếng giữa làng!

Miệng quan muốn có “gang”

Lòng quan phải có “thép”

Lộc lá chẳng thấy đâu

Chỉ sẵn lòng ghen ghét.

Lính người “y một phép”

Lính mình cãi phăng phăng

Lương người được chu cấp

Mình tự làm, tự ăn.

Lắp cỗ máy chờn răng

Kéo con thuyền ngược nước

Lỗi hết mọi hẹn hò

Âu nợ lần kiếp trước?

Thà sắn khoai xó bếp

Để bầy thơ gia giàng

Thơ và tình trốn hết

Làm chi cái mệnh quan!

Hà Nội, 01/05/2004

ĐTLL