Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙA Ở PHỐ

Trần Quốc Thường
Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019 2:45 PM


CHÙA Ở PHỐ
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.
Ngày ít có trời xanh,
Đêm sao thưa.
Chỉ có bụi mịn thừa.
Dư tiếng còi, tiếng xe hơi gầm rú.
Ta vẫn nghe rất rõ:
Tiếng gõ mõ khoan thai của sư cụ trụ trì.
Tiếng chuông chùa từ bi,
Nhắc ta buông bỏ tham- sân- si.
Thường niệm:
A di đà phật!
Trong giông tố cuộc đời, ta tìm ra mắt bão.
Một chút bình yên giữa hư ảo bụi trần.
Ơn Bồ đề che chở kiếp phù vân.
Ơ kìa!
Ngoài sân,
Một chiếc lá xanh
Vội lìa cành!