Trang chủ » Tin văn và...

THỦ THIÊM ĐOẢN KHÚC

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 29 tháng 6 năm 2019 9:26 AM


THỦ THIÊM ĐOẢN KHÚC

Những tưởng dân tụ tập đông người là nghe tên thù địch
Chống chính quyền gây rối trị an
20 năm nước không mất chỉ nhà tan
Ra Trung ương trình bày hàng trăm lượt
Trời cao quá có khi chưa thấu được
Ôi Thủ Thiêm một khúc ca buồn

Nay Thanh tra đã thấu nỗi dân oan
Thì ra chính quyền của ta làm be bét
Rồi sẽ vào hồi kết
Dân Thủ Thiêm không phải lũ gian tà

Hãy tin công lý sáng lòa
Thủ Thiêm sẽ tìm ra thủ phạm...


Ảnh bà Lê Thị The dân oan Thủ Thiêm 8 năm đưa khiếu kiện đủ các cấp (nguồn TTO)