Trang chủ » Tin văn và...

NGÀY NHÀ BÁO CẢM TÁC

TN
Thứ sáu ngày 21 tháng 6 năm 2019 2:31 PM

Kết quả hình ảnh cho Nhà thơ Trần Nhương

Trần Nhương
SƯỚNG NHẤT LÀ VIẾT THẬT
CHẲNG TÔ HỒNG BÔI ĐEN
ĐỪNG LÀM CON LẬT ĐẬT
HÃY LÀM NGỌN LỬA NHEN
Nhân ngày Nhà báo 21-6- 2019