Trang chủ » Tin văn và...

NHÀ VĂN, NHÀ GIÁO PHẠM TOÀN MÙA XUÂN NĂM NGOÁI

TN và You Tube
Thứ năm ngày 27 tháng 6 năm 2019 2:28 PM
TNc: Tháng 1-2018 nhà thơ Giangsn Vân khai mạc phòng tranh, chúng tôi đến dự. Anh Phạm Toàn nói đâu câu mở đầu cuộc gặp. Tôi ghi hình bằng điện thoại cho lên trannhuong.com.Giờ đây anh đã đi xa. Nhớ thương Anh - một người tử tế.Anh hơn tôi 10 tuổi, anh coi tôi như thằng em. Lần nào gặp cũng :"A thằng Nhương". Năm ngoái tôi triển lãm tranh anh đến xem một lượt và bảo "Tranh của mày cũng đẹp nhưng rất ít cái...kia". Tôi hiểu anh nói cái kia là ít sự phồn thực. Tôi cười đáp " Nghe anh lần sau em bày toàn tranh nude". Good- nói thế rồi anh đi.
Nhiều lần anh em tôi gặp nhau nhất là khi Giáng Vân bày tranh.
Giờ anh đi mãi xa tít tắp rồi. Vĩnh biệt anh người tử tế vô cùng.