Trang chủ » Tin văn và...

PHÚT TIỄN ĐƯA NHÀ GIÁO, NHÀ VĂN, DỊCH GIẢ PHẠM TOÀN

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 28 tháng 6 năm 2019 1:47 PM

Sáng nay 28-6-2019 tại nhà tang lễ Cầu Giấy Hà Nội, tang lễ nhà giáo, nhà văn, dịch giả Phạm Toàn diễn rat trang nghiêm và giản dị.

Một tang lễ không vòng hoa, không tiêu binh, không phong bì, mỗi người một bông hoa cúc đặt lên linh cữu ông. Rất đông học giả, trí thức, văn nghệ sĩ đến vĩnh biệt anh. Tôi gặp các anh Nguyễn Trung, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Mạc Văn Trang, Trần Văn Thủy…bà Phạm Chi Lan, anh Nguyễn Khắc Mai..Đặc biệt Nguyễn Duy từ Sài Gòn cũng ra viếng. Rất nhiều rất nhiều người yêu kính anh đã đến viếng,

Phạm Xuân Nguyên điều hành lễ tang, rất nhiều ý kiến như một cuộc hội thảo. GS Mạc Văn Trang người cộng sự trong nhóm Cánh Buồm đọc bài nêu lên phẩm cách và cống hiến Phạm Toàn. GS Chu Hỏa, nhà thơ Dương Tường bạn đồng tuế với anh Phạm Toàn, cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh... cũng có lời vĩnh biệt Anh .

Trước phút mặc niệm, di quan bố con nghệ sĩ Lộc Vàng hát ca khúc Niệm khúc cuối bên linh cữu. Bài hát này sinh thời anh Phạm Toàn rất thích nghe Lộc Vàng hát,

Phút mặc niệm, không như thong lệ  cử nhạc Hồn tử sĩ mà cất lên tiếng nhạc Paloma. Sau đó di quan trong tiếng hát của Lộc Vàng đưa anh về cõi Phật.