Trang chủ » Cùng vui

MỪNG LẮM CỤ ƠI

Trương Tuần
Thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2017 8:08 AM
- Cụ ơi, tôi mừng và cũng lo lo khi có chủ trương kiểm tra tài sản 1000 cán bộ cao cấp.
- Sao lại mừng lại lo lo ?
- Mừng về minh bạch lấy lại lòng tin, lo là nhỡ có đồng chí nào...thì lấy ai làm việc, xót xa lắm. !
- Đúng là cụ hay lo. Tôi thì tôi yên lòng. Các đồng chí cán bộ cao cấp đi xe nhà nước, ở nhà nhà nước, tiêu tiền nhà nước, Mọi tài sản nêu có cũng của vợ con, bản thân các đồng chí ấy có gì đâu.
- Thế hả cụ ? Có khi nghèo hơn tôi và cụ ấy chứ ?
- Thì VƯỠN...!