Trang chủ » Cùng vui

LOẠI NGƯỜI NÀO SỢ NHẤT

Trương Tuần
Thứ năm ngày 29 tháng 6 năm 2017 1:46 PM
- Cụ ơi, lâu quá chả đố đá nhau thử độ minh mẫn tuổi già. Hôm nay đố cụ một phát nhá.
- Vâng kính cụ.
- Tôi đố cụ, tôi sợ loại người nào nhất ?
- Ối giời chuyện nhỏ như con thỏ, loại tham nhũng chứ gì ?
- Không phải loại nhất.
- Thế thì trộm cắp, đĩ điếm ?
- Cũng không phải loại nhất.
- Thì giang hồ, cộm cán ? Lợi ích nhóm ?
- Cũng chưa phải loại nhất.
- Thế thì bố ai biết, cụ nói luôn cho vuông.
- Cụ chịu rồi nhé. Xin cụ vại bia cỏ.
- Thoải mái 5 vại luôn. Nói loại người nào cụ sợ nhất đi.
- Đó là loại người NGU mà nó không biết mình NGU. Loại này nguy hiểm khôn lường...
- Thì VƯỠN. He he