Trang chủ » Cùng vui

NỖI OAN TÀY TRỜI

Trương Tuần
Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 2017 5:55 PM


Nhà cháu đang bị hàm oan
Giầu vì nuôi lợn, các quan nói vầy
Phận em là phận khố dây
Chỉ dân nghèo mới hằng ngày nuôi em
Em xin khiếu kiện cấp trên
Các quan nói bậy oan khiên tày trời...
Trương Tuần