Trang chủ » Thơ

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

Trần Nhương
Thứ năm ngày 20 tháng 10 năm 2016 11:04 AM


Trần Nhương
VỪA ĐỦ

Em vừa đủ để anh khao khát
Vừa đủ làm cho anh thật là anh
Trời chớm thu vừa đủ nét xanh
Quả chua ấy cũng vừa đủ ngọt.
Em vừa đủ để qua thời non nớt
Nét thục hiền vừa đủ chút đành hanh
Trong vững bền vừa đủ sự mong manh
Trong đằm thắm vừa đủ lòng nghi kỵ.

Em đàn bà vừa đủ men thi sĩ
Em trang đài vừa đủ nét chân quê
Thích cộng vào vừa đủ biết đem chia
Lòng ngay thẳng vừa đủ mưu che đậy.

Em già dặn vừa đủ điều non bấy
Em tươi vui vừa đủ nét ưu phiền
Em lạnh lùng vừa đủ để thôi miên
Em gìn giữ vừa đủ lòng nổi loạn

Anh khao khát với trái tim lãng mạn
Mong suốt đời vừa đủ để yêu em...
8-2001


JUST ENOUGH
TRAN NHUONG


You are just enough for me to crave
And just enough to make me really be myself
It is true
That at the very beginning of autumn
The sky becomes just blue enough.
And those sour fruits are just sweet enough too.
You have just really surpassed your infancy
Your mild-manner is supplemented now just enough with impertinence.
The solidity contains just enough fragility…
And the doubt appears just enough proportionally to ardency.
Your femininity is just enough for a poet’s characters.
Your nobility is just enough for the rustic manner.
Your cupidity is just enough equivalent to your sharing
And your righteousness is just enough to equal your tricks.
Your experience is just enough for your innocence
Your joy is just enough in comparison with your sorrow.
Your hypnosis is just enough to conform to your indifference.
Your care is just enough for you to revolt in your mind.
How romantically I crave in my mind
I would be just enough to love you for life
Translation by TMCS