Trang chủ » Thơ

VIỆT PHƯƠNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 10 tháng 5 năm 2017 9:06 AM
Kết quả hình ảnh cho hoa sen


Không giải Nhà nước

Chẳng giải Hồ Chí Minh

Thơ như cây như cỏ

Xanh mướt trong Nhân Dân

Thuốc diệt cỏ cũng không diệt được

Lưỡi cưa máy cũng không cắt được

Thơ không luồn cúi

Thơ như hồn non sông
.

" Rắn phục trong vườn hoa..."

" Tưởng đồng chí thì không xấu nữa"

" Bùn chín tầng mây..."

Ông ao ước

"Mọi con người được tôn trọng là người"

Nửa thế kỉ thơ không già

Bởi thói ngây thơ và kiêu ngạo.
.

Thơ như lời tiên tri

Thơ vằng vặc

Không cần tạc tượng

Không cần phấn son

Việt Phương

Việt Phương

Việt Phương !


Sáng 10-5-2017

Ngày đưa tiễn nhà thơ Việt Phương