Trang chủ » Cùng vui

CÂU NÓI HAY NHẤT TRONG TUẦN

Trương Tuần
Thứ năm ngày 11 tháng 8 năm 2016 1:44 PM

http://dantri.com.vn/chinh-tri/thu-tuong-ta-da-ban-chi-thien-qua-nhieu-khong-trung-vao-ai-ca-20160801161557673.htm

Lời bình vui:
Thì ra toàn bắn chỉ thiên
Cho nên bê bối tiến lên ầm ầm
Tham nhũng là giặc nội xâm
Đòm luôn một phát hồng tâm bọn này...
Trương Tuần