Trang chủ » Cùng vui

SẮP ĐI CẮT CỎ

Trương Tuần
Thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2016 9:37 PM


http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-noi-chi-53-ty-dong-moi-nam-de-cat-co-24km-dai-lo-thang-long-3452916.html

Hà Nội chi 53 tỷ đồng mỗi năm để cắt cỏ 24km đại lộ Thăng Long

Cắt cỏ xem ra cũng lắm tiền
Công nhân thì đói chỉ giầu trên
Hà Nội có gan xin cứ cắt
Đỡ chi tiền thuê khoản "vi thiềng"
Trương Tuần