Trang chủ » Cùng vui

TRỜI CÓ MẮT

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 8 tháng 7 năm 2016 5:33 AM- Cụ này, các cụ nhà ta xưa vẫn dạy "Ác giả ác báo".
- Thì đúng quá. Thần Cây đã tiu mấy thằng ác bá cường hào te tua rồi cụ ạ.
- Thế liệu Thần Biển có ra tay không ?
- Nhất định rồi, thằng nào giết biển và tiếp tay rồi không thể thoát, đời nó đời con cháu nó Thần Biển sẽ xử tội.
- Nếu thế thì đúng là Trời có luật, luật người thì né chả hy vọng gì cụ ạ.
- Tất cả là do cái THAM, họ muốn phú quý giầu có nên không nghĩ gì đến lợi ích đất nước...
- Thì THAM SÂN SI rồi cũng teo téo tèo...
- Thì VƯỠN...