Trang chủ » Thơ

THƠ GỬI TỔNG THỐNG OBAMA

Trần Nhương
Thứ ba ngày 24 tháng 5 năm 2016 9:53 AM

Ông đi ăn bún chả 

Tươi cười với nhân dân

Tổng thống mà hể hả

Ai cũng muốn lại gần.
.

Quán bình dân nho nhỏ

Cái bàn cũng xinh xinh

Ông ngồi có vẻ chật

Mà ung dung thật mình.
.

Tôi tự hào hết mực

Món ăn của người nghèo

Được Tổng thống thưởng thức

Làm hai xuất bay vèo
.

Nhưng cũng khuyên ông thật

Nước tôi thù địch nhiều

Bọn Việt Tân ngứa mắt

Nhỡ ra tay làm liều.
.

Gặp gỡ là quá tốt

Bình thường hóa bang giao

Thù dai là dại dột

Nhớ lâu dễ bị... đao
.

Nhưng ông ơi cảnh giác

Xuống phố thi thoảng thôi

Khi nào về Nhà Trắng

Tha hồ mà ăn chơi...
.

Sáng 24-5-2016

Ảnh chế của Trương Tuần