Trang chủ » Thơ

ĐÔI ĐIỀU CHIA SẺ

Trần Nhương
Thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2016 5:36 AM


 

Có người tôi quen biết cũng nhiều người không

Nhưng họ tự ứng cử đã làm đẹp cho dân chủ

Và tôi yêu sự dấn thân của họ

Như Nguyễn Thái Học nói “Không thành công thì cũng thành nhân”

Thành những công dân trách nhiệm.

Quyền mỗi người mà Hiến pháp đã ghi.
.

Khó khăn lắm như cá chép vượt vũ môn

Bởi nước ta chưa quen mỗi người là một  vũ trụ

Chưa quen quyền tự mình có thể làm tất cả

Chưa quen sự khác biệt làm nên bản ngã

Chưa quen hát mỗi người mỗi giọng ngân nga
.

Các bạn khó vào được vòng trong

Cũng chẳng có gì quan trọng

Quan trọng là người tự ứng cử

Làm khác đi cho Đất nước mình đổi khác

Cái cũ mèm lỗi nhịp sẽ dần tan
.

Ta yêu nước đến cháy lòng

Nếu chân thành thì ngại chi thành bại

Mai ngày gánh việc dân là trách nhiệm mỗi người

Lá phiếu cử tri như đèn soi thật giả….

Mai ngày 
Mai ngày
Mai ngày

Đêm 10-4-2016