Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Hai Lão…”lên Tiên”!?...

Ống Nhòm
Thứ tư ngày 2 tháng 4 năm 2014 8:42 PM
 

     (Tặng hai bạn già T.N và L.T.L)

 

.

Ông “đồ” đất Cảng ẩm ương

Bá vai “Lão Trượng” Trần Nhương…“leo trèo”…

Hai “lão” vượt suối, băng “đèo”

Đền Hùng (Phú Thọ) quê nghèo…chơi sang!...

Đánh bạn với mấy…cô Nàng…

Chuyên đề “phó nháy” sẵn sàng…vân vân…

Mấy em quấn quýt làm thân

Xoa xoa xem thử “đường gân” còn…”cường”!...

Xong xuôi rút máy “nháy” luôn…

Cười tươi như “nghé”, thân thương như là…

Lát thôi rút túi xuỳ ra

Ảnh này “em” chụp quả là…hớt chê!...

Hai “Anh” đút túi mang về…

Mươi “pô” kỷ niệm mà…mê mẩn tình!?

Cầm ảnh tim đập thình thình…

Thò tay vào túi “gửi mình” ngót…“triêu”  (triệu)

Thôi thì có đáng bao nhiêu…

Gọi là “kỉ niệm” một chiều…lên Tiên!!!?...


02/04/2014

Ô.Nhòm