Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Mỹ cũng sợ…“vãi linh hồn”

Ống Nhòm
Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 10:08 PM

(Dantr i- 4/8/2013) - Nhà trắng họp khẩn vì nguy cơ khủng bố.   - Nhà trắng ngày 3/8  đã tổ chức một cuộc họp cấp cao về những quan ngại khủng bố đã khiến Washington phải ra lệnh cảnh báo đi lại toàn cầu và đóng cửa tạm thời các sứ quán ở khắp thế giới Hồi giáo.  Thơ rằng:

.

Mỹ cũng sợ…”vãi linh hồn”

Tấn công khủng bố dập dồn nơi nơi

Khắp trong Thế giới đạo Hồi

Làm cho Nhà Trắng đứng ngồi không yên!...

Chóp bu họp xuống, họp lên

Lệnh các Sứ quán chớ quên…đề phòng…

“An-Quê- Đa” * nó tấn công

Oai danh “Mỹ quốc” cũng…không là gì!...

Thế giới Hồi giáo thầm thì

Hóa ra nước Mỹ cũng…y-như-mình!!!...

…………….

04/08/2013

Ô.Nhòm 

-----------------------

* al- Qaeda một tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới đạo Hồi.