Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bệnh vô cảm *

Thư ký Thời Đại
Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2013 5:06 PM
Thư ký Thời Đại

 Một số quan chức  Việt Nam

Mắc bệnh vô cảm tràn lan rõ rồi

Vô cảm không còn tình người

Để cho dân chửi, dân cười, dân chê

Không còn lương tâm của nghề

Y & Đức xuống cấp nay về số không?

Hỏi dân có còn trông mong?

Nhìn thấy thực trạng đau lòng xót xa?

Trẻ thơ đang như bông hoa

Mang tiêm phòng dịch thành ra toi đời

Bộ trưởng đã đến tận nơi

Vì quá kiệm lời nên chẳng hỏi thăm…

 

 

22 – 07 – 2013

Thư ký Thời Đại