Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Sân bóng và bệnh viên

Phạm Mạn
Thứ hai ngày 12 tháng 8 năm 2013 2:27 PM


(Nghịch lý)
(Nhân sáng nay xem T.V. nói huyện ngoại thành Hà Nội
Xây sân bóng lớn gần như không có ai xem)

Trong khi bệnh viện thiếu giường
bệnh nhân phải chọn con đường rúc, chui
gầm giường(1) - Bộ trưởng thấy rồi –
cố nhoai ra đón, khổ đời ung thư!
Tiền dân đóng thuế tận thu
để xây sân bóng, ví như huyện Hoài.
Xây xong, vắng bóng trọng tài;
vắng anh cầu thủ - không ai đến ngồi!
Số tiền xây dựng tiêu rồi
Hơn hai trăm tỷ đi đời, xong xuôi;
Lại còn nửa tỷ mất toi
mỗi năm: bảo dưỡng, thuê người trông coi!
Dân nghèo đã khổ lắm rồi,
miếng cơm manh áo, cả đời bon chen!
Gặp khi bệnh tật nằm rên
Không nơi điều trị, đừng quên dân nghèo!
Chi tiêu lãng phí quá nhiều
thuế dân đóng góp là điều ác tâm!
Để cho việc khỏi qua tầm
phải quy trách nhiệm - ĐẢNG làm cho ra
Nếu như kiểm điểm qua loa
Nghiêm khắc cảnh cáo - lại hoà cùng nhau!
Chỉ còn dân chịu nỗi đau:
“TẬT MANG”, “TIỀN MẤT” kẻ giầu, giầu thêm!!!

10 / 8 / 2013
PHẠM  MẠN

(1) Bộ trưởng Y tế thăm bệnh viện U BƯỚU, bệnh nhân chui dưới gầm giường ra đón.