Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Buồn ở “Lầu”…Quốc Hội…

Dưa Lê
Thứ hai ngày 17 tháng 6 năm 2013 3:01 PM


Tôi buồn lắm và bọn tôi buồn lắm ( DOV) – Sau khi biết kết quả bỏ phiếu tín nhiệm,
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã từ chối trả lời phỏng vân và cho biết “tôi đang rất buồn”. Trong khi đó, một nhân viên cấp dưới của Thống đốc Ngân hàng cũng cho biêt “chúng tôi rất buồn”…  Xin phép được “nhại Kiều” mấy vần như sau để…giải khuây!

.
Buồn trông Quốc hội chiều hôm
Đó đây thấp thoáng nỗi buồn xa xa…
Ngậm ngùi nước mắt ai…sa
Nay mai “Đại biểu” biết là về đâu?...
Ơ kìa…phận cỏ rầu rầu
Ngoài hiên trời vẫn một mầu xanh xanh
Trong “Tâm” gió cuốn mặt gềnh…
Ầm ào “tiếng sóng vỗ quanh…ghế ngồi”!!!...
!!!………….
.
15-06-2013
DL