Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Khúc khích nhịp đôi của Tú Còm

Tú Còm
Thứ năm ngày 6 tháng 6 năm 2013 8:36 PM

Dân biểu…I tờ!...

 
Hai lần bàn thay Quốc ca

Lần trước thi thố nẩy ra lắm bài…

Khúc thì ngắn – Bài thì dài

Có bài rên rỉ khiến ai cũng buồn!

Lại thêm đệm nhạc bằng…chuông

Vì mang theo kiểu “sắc hương”…Nhà Thờ!...

Nghe đâu dân biểu I tờ

Nên phải bầy trò thay đổi mấy câu?!

Bác Văn Cao chắc…buồn rầu

Muốn được…sống lại xem đầu lão kia!!!...

.

07/06/2013

TC

.

“Hầm Bà làng”…


.

Đất nước thiếu người hiền tài

Đã làm dân khổ kéo dài bao năm!

Tưởng rằng thay ông…học văn

Chắc là cũng biết khó khăn ít nhiều…

Hóa ra ông lại…giáo điều

Làm cho “xã tắc” cứ điêu đứng hoài!

Bao giờ mới có người tài

Nhìn ra cái đúng, cái sai mà làm?!

Mấy ông trình độ…nhàng nhàng

Cứ “Hầm bà làng” rồi ép dân theo!!!...
.

07/06/2013

TC