Trang chủ » Khúc kha khúc khích

Bài ngửa

Hủ Tếu
Chủ nhật ngày 2 tháng 6 năm 2013 8:26 PM

Tại cuộc hội thảo Shangri-la ngày 1-6-2013 hai vị tướng Mỹ và Tàu chơi bài ngửa.

Quen thói hung hăng lấn láng giềng
Biển đông 9 đoạn đặt xích xiềng
Không ngờ chạm trán cao-bồi Mẽo
Hốt hoảng kêu la : bọn gây phiền

Sân bay*, đạn đạo của Mẽo to
Cộng quân Mao-ít thấy mà lo
Niềm tin chiến lược trên đầu lưỡi
Thu xếp hai bên : xếp vào kho

Lợi ích đồng minh chẳng vòng vo
Nhật – Hàn bạn hữu, có chuyện lo
Anh Ủn hung hăng bom nguyên tử
Súng ống , sân bay* không xếp kho

Lồng lộn hung hăng , chuyện đảo điên
Bắt nạt lân bang, kẻ gây phiền
Lộ mặt quân bài là Bát-Nhất**
Đồng minh nhất trí : thủ vi tiên

* sân bay = tàu sân bay
** bát nhât : quân đội TQ

2-6-2013  Hủ Tếu