Trang chủ » Tin văn và...

KÌ ẢO CỦA CON SỐ

Theo THT
Thứ sáu ngày 3 tháng 6 năm 2011 8:34 PM
ĐÂY LÀ HIỆN TƯỢNG CHÚNG TA CHỈ THẤY VÀ SỐNG TRONG ĐÓ MỘT LẦN TRONG ĐỜI MÌNH

Lịch tháng Bảy, 2011

 

CN
 Hai Ba Năm Sáu Bảy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Năm nay tháng Bảy có 5 ngày thứ Saú, 5 ngày thứ Bảy và 5 ngày Chủ Nhật. Điều naỳ chỉ xuất hiện một lần trong 823 năm. iNăm nay có những ngaỳ rất đặc biệt
1/1/11, 1/11/11, 11/1/11, 11/11/11 và thêm không kém phần ly kỳ nưã như sau…

Lấy hai con số cuối cùng cuả năm sinh cuả bạn (ví dụ sinh năm 1980 thì lấy số 80) cọng với số tuối cuả bạn năm nay (sinh 1980 thì năm nay là 31 tuổi)
Kết quả sẽ luôn luôn là 111 cho tất cả mọi người trên thế giới. (80+31=111)
Kỳ lạ phaỉ không?