Trang chủ » Tin văn và...

TÔI PHẢN ĐỐI VỀ VIỆC 21 NHÀ VĂN ĐỒNG NGHIỆP CỦA TÔI BỊ XÚC PHẠM NHÂN PHẨM

Trần Nhương
Thứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2023 3:06 PM

Trong 31 chân dung không được treo tại Triển lãm chân dung gò đồng của nhà thơ Phạm Xuân Trường có rất nhiều bậc trí thức, văn nhân kính trọng. Trong đó có 21 nhà văn hội viên Hội Nhà văn đồng nghiệp của tôi. Với tinh thần "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", tôi cực lực phản đối việc làm vô văn hoá của Sở Văn hoá thể thao Hà Nội.
31 CHÂN DUNG CẤM TREO TẠI TL CỦA PHẠM XUÂN TRƯỜNG
1-Phan Khôi
2-Hoàng Cầm (Giải Nhà nước ) (Hội viên HNV VN)
3-La Khắc Hòa
4-Tạ Duy Anh (Hội viên HNV VN)
5-Hoàng Minh Tường (Hội viên HNV VN)
6-Hoàng Quốc Hải (Giải Nhà nước ) (Hội viên HNV VN)
7-Trần Đức Thảo (Giải Hồ Chí Minh )
8-Nguyễn Duy (Giải Nhà nước) (Hội viên HNV VN)
9-Lê Đạt (Giải Nhà nước) (Hội viên HNV VN)
10-Phùng Cung
11-Đỗ Hoàng (Hôuij viên HNV VN)
12-Phạm Lưu Vũ
13-Thái Bá Tân (Hội viên HNV VN)
14-Nguyễn Xuân Diện
15-Thái Kế Toại (Hội viên HNV VN)
16-Trần Dần (Giải Nhà nước) (Hội viên HNV VN)
17-Phùng Quán (Giải Nhà nước) (Hội viên HNV VN)
18-Nguyễn Quang Lập (Hội viên HNV VN)
19-Trần Huy Quang (Hội viên HNV VN)
20-Vũ Thư Hiên (Hội viên HNV VN)
21-Phạm Viết Đào (Hội viên HNV VN)
22-Nguyên Ngọc (Hội viên HNV VN)
23-Ý Nhi (Hội viên HNV VN)
24-Dương Tường
25-Bùi Chí Vinh (Hội viên HNV VN)
26-Hoàng Hưng (Hội viên HNV VN)
27-Đặng Văn Sinh (Hội viên HNV VN)
28-Trương Tửu (Hội viên HNV VN)
29-Phạm Xuân Nguyên
30-Phạm Toàn
31- Bức chân dung 4 vị Nguyễn Xuân Khánh (Giải Nhà nước) Hội viên HNV VN, Phạm Toàn, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường.