Trang chủ » Tin văn và...

16 NĂM PHẠM TIẾN DUẬT ĐI XA

Trần Nhương
Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023 9:56 AM


(4-12-2007 - 4-12-2023)

Tôi vẽ chân dung này bằng sơn dầu trong 1 đêm vào cuối tháng 11-2007 để kịp in vào tuyển tập thơ PHẠM TIẾN DUẬT để anh nhìn thấy trước khi mất. Tôi, Nguyễn Khắc Phục và anh Cao Phan, Thanh Minh thực hiện tập tuyển thơ 500 trang chỉ trong ít ngày. Duật ôm sách và khóc trên giường bệnh.
Bản in chân dung này có rất nhiều chữ ký của bạn bè. Bức chân dung này tôi đã tặng gia đình Phạm Tiến Duật. Nhớ bạn đồng hương, đồng ngũ, đồng nghiệp vô cùng.