Trang chủ » Cùng vui

TỤC NGỮ MỚI

Trương Tuần
Thứ ba ngày 4 tháng 7 năm 2023 10:36 AM


- Cụ ơi, thằng cháu nội tôi nó hát thế này:
Nhiệm vụ nào cũng nhì nhằng
Khó khăn nào cũng bỏ qua
Hội nghị nào cũng đánh chén
Nghe nó hát tôi tức điên lên, tát cho một cái nảy lửa. Nó khóc toáng bảo tôi "Ông vi phạm nhân quyền, vi phạm Luật bảo vệ trẻ em..."
- Thì cụ vi phạm thật còn gì. Câu tục ngữ ấy phản ảnh đúng thực tế một số hội đoàn, cơ quan, hệ thống của ta bây giờ. Văn học nghệ thuật là phải phản ảnh thực tế đời sống.
- Thực tế như thế hả cụ ?
- Thì cụ thấy bao nhiêu cơ quan, hệ thống có phát hiện bạo loạn ở Tây Nguyên đâu, còn tham nhũng nhan nhản có phát hiện đâu. Cứ nhì nhằng đánh chén là chính.
- Thế là tôi sai, tôi phải xin lỗi thằng cháu thôi.
- Thì VƯỠN...