Trang chủ » Cùng vui

CÃI NHAU VỚI VỢ

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 24 tháng 9 năm 2022 1:35 AM- Cụ ơi đang chán như con gián.

- Sao thế mới sớm mai mà đã xỉu thế ?

- Cãi nhau với vợ.

- Vì sao cãi nhau.

- Để tôi kể cụ nghe. Mới bảnh mắt mụ ấy dựng tôi dậy, nói xoe xóe: Ông cứ phưỡn ra đấy. Ông không thương tôi à. Mùa vụ này tôi LÀM ĐÚNG QUY TRÌNH, GIỐNG MÁ, NƯỚC PHÂN, MÙA VỤ mà toàn lúa lép. Hôm qua SÀNG LỌC KĨ CÀNG mà ăn cơm toàn sạn. Mấy thằng con thì HỌC TẬP, NOI GƯƠNG mà đội sổ, đuổi học. Ông làm gì đi chứ ? Hay ông là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH.?

Tôi gắt mụ: Mọi việc bà lo, làm không nên trách chó gì tôi. Tôi chỉ có MẦN THƠ thôi nhé. Thơ nó tinh túy cao sang chứ đâu như bà. Bà học ai cái thói gắp lửa bỏ tay người vu cáo thằng làm thơ như tôi mà là THẾ LỰC THÙ ĐỊCH. Tôi vưà dứt lời bà ấy gầm lên:” Hôm nay nhịn cơm xem thi ca nó có tao nhã, bay bổng không nhé.

- Bỏ bu rồi cụ ạ, bà ấy cấm vận là cụ đứt phừn phựt.

- Đếch cần. Thiếu chó gì gái nạ dòng đang tít thơ tôi sẵn sàng hầu hạ. Đi làm tý RƯỢU THỊT CHÓ giải đen đi cụ, tôi bánh bao.

- Ôi cụ bao giờ cũng nhất quả đất.

- Thì VƯỠN....