Trang chủ » Tin văn và...

GẶP LÊ HỮU THẢO MỘT CHIẾN SỸ GẠC MA

Trần Nhương
Thứ hai ngày 14 tháng 3 năm 2022 4:55 AM


TNc: Năm 2013, tại Hội thảo Biển Đảo do Minh triết Việt tổ chức. Chiến sỹ từng ảo vệ Gạc Ma Lê Hữu Thảo phát biểu. Tôi ghi hình vội vàng ằng điện thoại . Hôm nay đúng ngày 34 kỉ niêm tưởng nhớ 64 chiến sỹ ngã xuống, tôi đưa lại clip này