Trang chủ » Tin văn và...

ĐB LƯU BÌNH NHƯỠNG: KHÔNG ĐƯỢC BIẾN QH THÀNH CĂN PHÒNG KÍN GOM GÓP LỢI ÍCH

(VTC News)
Thứ bẩy ngày 27 tháng 3 năm 2021 1:24 PM


(VTC News) -

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh, không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực của đất nước.

Sáng 26/3, đóng góp tại phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội kiến nghị Quốc hội cần tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ban hành nghị quyết về tăng cường năng lực, hiệu lực hiệu quả của công tác giám sát của Quốc hội và HĐND, chú trọng giám sát việc sử dụng quyền lực và nguồn lực của đất nước.

"Quốc hội cần công bằng trong phân bổ nguồn lực và trao quyền lực, kiểm soát quyền lực, không được ngủ mê trên quyền lực của Nhân dân. Đặc biệt, không được biến Quốc hội thành căn phòng kín để gom góp lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân và chia chác quyền lực của đất nước, cần cảnh giác tình trạng thâu tóm quyền lực bằng thể chế.

Quốc hội cần phát huy quyền lực của Nhân dân để đào tạo cán bộ lãnh đạo cho đất nước, đặc biệt là đào tạo người minh chủ của quốc gia", ông Nhưỡng nói.

Ông Nhưỡng cũng kiến nghị Quốc hội cần xây dựng là một Quốc hội nhân văn, không chỉ là một trung tâm quyền lực mà còn là trung tâm dân chủ và đoàn kết của quốc gia, dân tộc, Quốc hội cần xây dựng một hình ảnh đẹp trong lòng cử tri và Nhân dân.

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Không được biến Quốc hội thành căn phòng kín gom góp lợi ích - 1

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

Bên cạnh đó, vị Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội cho rằng ngoài việc chậm trễ trong việc chuẩn bị và chuyển hồ sơ các dự án luật, vẫn còn tình trạng đề xuất chính sách không phù hợp với đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước.

Có dự án luật gây bức xúc trong dư luận, dự án luật chưa đánh giá đầy đủ, sâu sắc tác động kinh tế xã hội, bối cảnh trong nước và quốc tế, không lường hết hậu quả trước mắt và lâu dài của quy định.

"Ví dụ như quy định đưa phạm nhân ra ngoài doanh nghiệp, bổ sung một lực lượng an ninh trật tự cơ sở hàng triệu người, không tính đến khó khăn chồng chất tính khả thi của luật, tương quan lực lượng các lĩnh vực và giải pháp chính sách cho lực lượng công an xã đã và đang ở quy định hiện hành", ông Nhưỡng phát biểu.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng cho rằng công tác thẩm tra, thẩm định các dự án luật vẫn còn nhiều sơ hở, một số dự án chất lượng chưa cao, để lọt lưới những chính sách không phù hợp có dấu hiệu lobby, không lành mạnh, lợi ích nhóm trong xây dựng chính sách pháp luật.

Bên cạnh đó, năng lực phân tích chính sách trong quá trình xây dựng luật của một số đại biểu Quốc hội chưa đáp ứng yêu cầu của một chính sách nhà nước, thậm chí còn tình trạng dễ dãi, dĩ hoà vi quý để bấm nút thông qua luật một cách cảm tính, chứ chưa thực sự dành tâm huyết nghiên cứu, thể hiện quan điểm và trách nhiệm xây dựng luật pháp trước nhân dân.

Trong công tác giám sát, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh, ngay từ kỳ họp thứ nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu yêu cầu Quốc hội phải coi trọng giám sát, coi giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt chú trọng vào hoạt động hậu giám sát.

"Cả nhiệm kỳ Quốc hội, cơ quan của Quốc hội và Quốc hội đã thường xuyên quan tâm đến chức năng giám sát thực hiện giám sát trên nhiều lĩnh vực quan trọng. Hoạt động giám sát tối cao, giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban đã đi vào những vấn đề trọng yếu của đất nước, của lĩnh vực, ngành mà cử tri quan tâm, gồm cả những vấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng an ninh, tư pháp giải quyết kiến nghị cử tri, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phòng chống tham nhũng. Hiệu lực, hiệu quả giám sát ngày càng được nâng cao", ông Nhưỡng nói.

Tuy nhiên, theo Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, công tác giám sát vẫn chưa toàn diện, còn lĩnh vực bị bỏ ngỏ. Như lĩnh vực dân tộc thiểu số miền núi, chưa được Quốc hội giám sát tối cao, làm cơ sở hoạch định chính sách pháp luật tương xứng vị trí, vai trò, tiềm năng, cũng như sự tổn thương của khu vực dân tộc miền núi, trong khi các giám sát bậc thấp không thể bao quát và giúp quốc hội đánh giá đầy đủ nhất về vấn đề này.

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, giám sát của Quốc hội, cơ quan của Quốc hội chưa được thực hiện ở những vụ việc lớn, nổi cộm, bức xúc dư luận.

"Cử tri cho rằng Quốc hội, cơ quan của Quốc hội dường như đang cố ý né tránh, bàng quan trước thực tại hiện hữu mà cử tri và Nhân dân mong muốn phải làm rõ vấn đề, xác định trách nhiệm của cá nhân, cơ quan tổ chức, nhất là người đứng đầu trong những vụ việc đó", ông Nhưỡng nói.

Ngoài ra, theo ông Nhưỡng, giám sát của đại biểu Quốc hội chưa được thực hiện nhiều, có đại biểu Quốc hội chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật về giám sát, nhầm lẫn trong thực hiện vai trò đại biểu của lĩnh vực này.

Chưa có cơ chế xác định bổn phận và trách nhiệm cũng như điều kiện đảm bảo thực hiện giám sát của cá nhân đại biểu Quốc hội, thiếu cơ chế xác định trách nhiệm của đoàn đại biểu Quốc hội trong giám sát vấn đề của chính địa phương và khu vực bầu cử, điều này làm giảm sút số lượng, khối lượng, hiệu lực hiệu quả của hoạt động giám sát.

Bên cạnh đó, theo ông Nhưỡng, vẫn chưa có cơ chế bảo đảm thực hiện kiến nghị của đại biểu Quốc hội khi đại biểu Quốc hội không tiếp tục tham gia ứng cử, về nghỉ chế độ hoặc các lý do khác trong công tác cán bộ, nhất là đối với các vụ việc, nội dung kiến nghị phải đảm bảo giải quyết trong một thời gian dài chưa kết thúc.

Nguồn (VTC News