Trang chủ » Tin văn và...

TRIỂN LÃM TRANH NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH

TN
Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021 2:04 PM


Triển lãm tranh cá nhân của Nguyễn Đình Chính lần này đã có bước chuyển, tranh vẽ to hơn, màu mạnh, vẫn giữ được sự hồn nhiên, bất cần mẹo luật. Chính vẽ thoải mái như chơi màu, chơi những con vật quanh mình. Nhưng cũng coi chừng lần sau cứ thế này sẽ không vượt qua mình...