Trang chủ » Tin văn và...

GIÁO ĐIỀU, BỆNH GIÁO ĐIỀU LÀ GÌ?

Theo FB MVT
Thứ sáu ngày 29 tháng 1 năm 2021 9:41 AM

- GIÁO ĐIỀU: “Giáo điều là một nguyên lý mà người ta tiếp thu một cách mù quáng, bằng sự tín ngưỡng, không có phê phán, không chú ý đến những điều kiện ứng dụng nó. Chủ nghĩa giáo điều là đặc điểm của tất cả những hệ thống lý luận bảo vệ cái lỗi thời, cũ kỹ, phản động và chống lại cái mới, cái tiến bộ…” (Từ điển triết học, NXB Sự Thật, Hà Nội, 1960, tr. 312).
- BỆNH GIÁO ĐIỀU là giáo điều kéo dài, không còn biết nghe điều hay, lẽ phải, cứ u mê “bảo vệ cái lỗi thời, cũ kỹ, phản động và chống lại cái mới, cái tiến bộ…”; ai phê phán thì quy người ta phản động, chứ không biết mình đang phản động!
Bệnh này chữa khó lắm, phải cho về cày sâu, cuốc bẫm, đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm miếng ăn, hay cho đi làm xe ôm, bán vé số … may ra mới từ từ khỏi bệnh.
ST