Trang chủ » Tin văn và...

KẾT QUẢ BẦU BCH KHÓA XIII HNV HÀ NỘI

TN
Chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2021 5:48 PM


TNc: Cả ngày chủ nhật, tại hội trường Đài Tiếng nói Việt Nam đã tiến hành Đại hội khóa XIII Hội Nhà văn Hà Nội. Trời rét nên hội trường cũng lạnh. Một đại hội ngoan hiền, đúng định hướng có phần tẻ nhạt và mọi việc cho xong. BCH khóa XII giới thiệu 9 nhà văn, đại hội giới thiệu thêm 3 nhà văn để có 12 người trong danh sách.

Kết quả bầu cử đã có 9 nhà văn trúng cử BCH, gồm:
1)Nguyễn Việt Chiến
2)Trần Quang Quý
3)Lê Cảnh Nhạc
4)Trần Gia Thái
5)Nguyễn Linh Khiếu
6)Nguyễn Thanh Phong
7)Nguyễn Thị Mai
8) Bùi Việt Mỹ
9) Y Ban
Chủ tịch Trần Gia Thái, Phó Chủ tịch:  Y Ban, Lê Cảnh Nhạc, Bùi Việt Mỹ.
Đại hội bầu 4 nhà văn vào BKT gồm: Nguyễn Thành Phung, Thanh Khương, Mai Nam Thắng, Nguyễn Thị Anh Thư.
Đại hội khóa XIII thành công suôn sẻ, ngon nghẻ...