Trang chủ » Cùng vui

CÂU ĐỐI

Tú Trần
Thứ sáu ngày 24 tháng 1 năm 2020 7:34 PM

ĐẢNG HÃY TRỌNG DÂN, DÂN THƯỜNG XUYÊN TRỌNG ĐẢNG
QUÂN LUÔN VÌ NƯỚC, NƯỚC RA SỨC VÌ QUÂN 


ÁC GIẢ ÁC BÁO LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG
HIỀN LƯƠNG HIỀN NGHIỆP ĐÈN ĐỜI LUNG LINH