Trang chủ » Tin văn và...

28 TRIỆU LƯỢT NGƯỜI GHÉ THĂM TRANNHUONG.COM

TN
Thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 9:16 AMLão già nuôi con web non
Lên bờ xuống ruộng, héo hon đã từng
Kể ra Lão cũng anh hùng
Có ngã có ngả Lão vùng đứng lên
Bà con khắp chốn động viên
Ghé thăm chẳng mất đồng tiền mà vui
Cám ơn xin được có lời
Trannhuong.com với mọi người tiến lên !