Trang chủ » Tin văn và...

BIỂN ĐẢO VIỆT NAM, NGUỒN CỘI TỰ BAO GIỜ (tập 1)

HTV
Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020 1:56 PM

BẢN TIẾNG TRUNG


TNc: Chúng tôi sẽ lần lượt giứ thiệu 5 tập phim này cả bản tiếng Việt và bản tiếng Trung. Bộ phim rất công phu và đầy chứng cớ thuyết phục. Bọn bành trướng la lối hòng chiếm biển Đông là không thể.

BẢN TIẾNG VIỆT