Trang chủ » Cùng vui

MỪNG KHÔNG CHỊU NỔI

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2019 7:00 AMTrương Tuần

- Cụ thân yêu ơi, mừng quá cơ, tăng trưởng như tốc đọ tên lửa.
- Cái gì tăng trưởng mà cụ mừng hú lên thế ?
- Mừng đau cụ ạ.
- Nói rõ xem nào, cứ ú ớ Việt gian bỏ mẹ.
- Tôi đọc báo Thanh tra thấy đưa tin các TCT, tập đoàn Nhà nước nợ 1.454.668 tỷ đồng. Thế này thì trông mong gì họ đóng góp kinh tế. Lại đọc RFA nói có tới 111.000 người Nghệ An, Hà Tĩnh đi làm thuê ở nước ngoài.
- Hai con số cụ cho biết thật ấn tượng một cách đau xót. Đổ vào đầu Dân hết cụ ạ.
 - Dân mình khỏe quá, cái gì cũng gánh băng băng.
- Thì VƯỠN hu hu cụ ơi...