Trang chủ » Tin văn và...

LỜI NHẬN ĐỊNH RẤT ĐÚNG CỦA THỦ TƯỚNG

Theo vietnamnet
Thứ bẩy ngày 18 tháng 1 năm 2020 6:25 AM

..
.Bên cạnh đó, Thủ tướng nêu lên một số vấn đề về công tác dân vận qua một số vụ việc trong thời gian gần đây. Theo Thủ tướng, trong một đất nước hòa bình, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, không thể để diễn ra tình trạng nơi này có nổ súng, nơi kia có khiếu kiện đông người, kéo dài.

"Qua một số vụ việc gần đây, chúng ta thấy được sự rạn nứt giữa Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền với người dân. Chúng ta đã thấy những nguy cơ và đặt câu hỏi mình đã làm tốt công tác dân vận chưa? Với vai trò của các tổ chức hội, tổ chức chính trị-xã hội, chúng ta đã làm gì để cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng?", Thủ tướng nói....

Trích bài trên vietnamnet
http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thu-tuong-gap-mat-cac-to-chuc-chinh-trixa-hoi-va-hoi-quan-chung/385393.vgp