Trang chủ » Tin văn và...

MẤT NƯỚC THỜI 4.0

You Tube
Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2019 3:22 PM


TNc: Việc quản trị đô thị của Hà Nội rất nhiều bất cập, từ việc Đồng Tâm đến các vụ đại án, từ ô nhiễm môi trường đến học đường như vụ Geteway, từ nước nhiễm dầu đến nhiễm độc thủy ngân, từ văn hoá đến xã hội đang tụt dốc, Lãnh đạo Hà Nội nghĩ sao khi dân trao cho quyền quản trị ? Dân có ý kiến là chụp cho bọn thù địch